Landstede Groep

Cambridge English Certificaten

Op het Ichthus College hebben leerlingen in de Academische Route de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een Cambridge English Certificate. Een Cambridge English Certificate is een internationaal erkend certificaat dat een gestandaardiseerd niveau van Engels aangeeft. Als leerlingen bijvoorbeeld later in het buitenland willen studeren zijn universiteiten niet precies op de hoogte van het niveau van Engels in de verschillende landen van hun studenten. Een Cambridge certificaat garandeert dezelfde standaard voor alle buitenlandse studenten. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer studies die internationaal georiënteerd zijn en die om een internationaal erkend certificaat voor Engels vragen bij de toelating. Voeg daar nog het steeds belangrijker worden van het motivatiegesprek bij nu er geen lotingsstudies meer zijn en het belang van een goed gevulde “ rugzak ” wordt duidelijk.

Voor wie is een Cambridge English Certificate bedoeld?
Het CEC is bedoeld voor de leerling die bovengemiddeld goed is in Engels, die behoefte heeft aan extra uitdaging naast de reguliere lesstof en die goed zelfstandig kan werken. Het gaat ook om die leerlingen die tijdens hun middelbare schoolloopbaan al het idee hebben dat ze een certificaat in de toekomst nodig zouden kunnen hebben.

Hoe werkt het?
Leerlingen die zich voorbereiden op het examen doen dat zelfstandig in de les, tijdens door de docent aangegeven momenten. Er worden geen extra lesuren gegeven. De leerlingen zorgen er zelf voor dat ze de reguliere stof beheersen en maken de reguliere toetsen gewoon met de klas mee. Daarnaast werken ze zelfstandig uit een Cambridge examen trainer, waarmee ze zelf het gemaakte werk kunnen nakijken. De boeken worden aangeschaft door school en blijven in de klas.Het goed blijven presteren op de reguliere toetsen is een voorwaarde voor het mogen blijven werken voor het CEC.

Welke niveaus zijn er?
Vaak kunnen de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, in de onderbouw werken uit de FCE-boeken. Dat zijn de boeken die voorbereiden op het First Certificate of English. Meestal bereiken leerlingen aan het eind van klas drie dit niveau, maar doen dan nog geen examen om kosten te besparen. Op het Ichthus College wordt geadviseerd door te werken of te beginnen met het CAE, het Cambridge Advanced Exam, omdat dit het niveau is dat gevraagd wordt in het Hoger Onderwijs. Meestal wordt met dit niveau gestart in vier vwo, met als streven het examen te doen aan het einde van de vijfde klas.Uitzonderlijk goede leerlingen zullen goed genoeg zijn om het CPE-examen te doen, het Cambridge Proficiency examen.

Wat kost het?
Het lesmateriaal wordt bekostigd door school, maar de ouders zelf betalen het examen. Het examen kost op dit moment ongeveer 225 euro plus reiskosten. Het examen wordt afgenomen door de British Council en wordt over het algemeen in twee sessies afgenomen in een van de grote steden. Het eerste examen bestaat uit: Reading,Writing, Listening en Use of English. Daarna moet de leerling voor een kort mondeling examen nog een keer naar een van de grote steden reizen. De leerlingen schrijven zich zelf in voor het examen. Voorafgaand aan het examen zal de docent een proeftoets op enkele onderdelen aanbieden, om een indruk te krijgen hoe de leerling er voor staat.

Hoe kan een leerling gaan deelnemen aan het Cambridge English Certificate (CEC)?
In de meeste gevallen zal de docent de betere leerling vragen of hij behoefte heeft aan meer uitdaging. Als de docent het niveau van de leerling (nog) niet kent (bijvoorbeeld omdat het een nieuwe klas betreft), is het mogelijk dat er een algemene oproep in de klas volgt, waarbij leerlingen hun belangstelling kenbaar kunnen maken. De docent zal dan bij vakcollega’s advies vragen over de geschiktheid van de leerling en zelf oordelen op basis van behaalde toetsresultaten en getoonde inzet en inzicht in de klas. De uiteindelijke keuze of een leerling CEC gaat doen vindt plaats in goed overleg; ook geeft de docent een eind advies.

Hoe zit het met het eindexamen?
De leerlingen die het CAE-examen behalen, maken in de zesde klas de reguliere toetsen van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) mee en zijn verplicht vanuit de wet om deel te nemen aan het landelijk eindexamen Engels. Het PTA kent namelijk ook zijn eigen onderdelen, zoals b.v. literatuur, dat geen onderdeel is van Cambridge English. In onderling overleg komen leerling en docent tot een zinvolle invulling van de lessen Engels in klas zes.

Meer weten?
Kijk op www.britishcouncil.org en www.cambridgeenglish.org/exams/ of mail naar: rzwan@ichthusdronten.nl, (teamleider vwo) cdezwart@ichthusdronten.nl (docent Engels klas 1,2,3 vwo), lbakker@ichthusdronten.nl (docent klas 4,5,6 vwo)

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (0321) 31 29 32
Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10
Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ons bezoekadres:
Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten

Postadres:
Postbus 67
8250 AB Dronten