Landstede Groep

ABC-overleg

Als het docententeam en/of mentor een hulpvraag heeft over jou, kan de mentor dit bespreken in het Ondersteuningsteam-overleg. Behalve de leerlingcoördinator zijn hierbij ook de orthopedagoge, schoolmaatschappelijk werker en de sterk op school medewerker aanwezig. Ze bespreken welke begeleiding nodig is.

Soms zijn dit gesprekken met de counselor, andere keren een sociale vaardigheidstraining, extra huiswerkbegeleiding of een doorverwijzing naar externe hulpverlening. De mentor zorgt voor de terugkoppeling naar je de ouder(s)/verzorger(s).

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College, Het Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl