Landstede Groep

ABC-overleg

Als het docententeam een hulpvraag heeft over jou, kan de mentor dit bespreken in het ABC-overleg (advies, begeleiding en coaching). Behalve de mentor zijn hierbij ook de orthopedagoge, schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator aanwezig. Ze bespreken welke begeleiding nodig is.

Soms zijn dit gesprekken met de counselor, andere keren een sociale vaardigheidstraining, extra huiswerkbegeleiding of een doorverwijzing naar externe hulpverlening. De mentor zorgt voor de terugkoppeling naar je de ouder(s)/verzorger(s).

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.