Landstede Groep

Passend onderwijs: onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten

Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Vraag naar extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stellen we samen met ouders/verzorgers en de leerling een Ontwikkelingsperspectief op (OPP). Hierin staat de plaatsingskeuze uitgelegd, de bevorderende en belemmerende factoren die meespelen bij de opleiden van de leerling en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het ontwikkelingsperspectief gebruikt we als uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Regelmatig evalueren we het ontwikkelingsperspectief met de ouders/verzorgers en de leerling. Als het nodig is, stellen we het plan bij.

Samen met de gemeente Dronten en het Almere College werken we samen om leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben binnen Dronten dit te bieden in de Tussenvoorziening Dronten. De leerling blijft een leerling van de klas waar hij op dat moment zit, maar zal geheel of gedeeltelijk worden begeleid binnen de Tussenvoorziening. Ook Sterk op School, PMT en GT zijn activiteiten binnen de TVD om de leerling zo snel mogelijk weer regulier het onderwijs te kunnen laten volgen en te voorkomen dat er gebruik gemaakt moet worden van speciaal onderwijs.

Het kan zijn dat we op onze locaties geen passende aanpak kunnen bieden. De leerling kan dan mogelijk ook nog terecht bij DOC93 van Landstede VO. Kijk hier voor meer informatie over DOC93

Grenzen aan
passend onderwijs
Helaas zijn er ook grenzen aan wat wij jou kunnen bieden. Als je niet aan het groepsproces meewerkt aan extreem gedrag, is het voor andere leerlingen van het onderwijsproces dat ernstig wordt belemmerd.

Wanneer je bij ons onderwijs volgt, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Als je een lichamelijke beperking hebt, moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet geschoold in het verrichten van medische handelingen.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs
(vso)
Het kan zijn dat je naar een school gaat voor speciaal onderwijs (vso). Het bevoegd gezag van de school vraagt dan bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Dezelfde besliste van je wordt toegelaten tot de vso. Ook verdeelt het Samenwerkingsverband de zorggelden.

klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

De wet op
het Passend Onderwijs
De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn van haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van "welke beperkingen heeft deze leerling" naar "wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken". Een andere manier van kijken en denken die ervoor zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs gaan.

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die wordt aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen zo samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Op de website http://www.swvvoijsselvecht.nl staat meer informatie over hetzelfde samenwerkingsverband IJssel-Vecht.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.