Landstede Groep

Preventief schoolverzuim

In Flevoland is afgesproken dat leerlingen die frequent kortdurend (ziekte)verzuim laten zien, via de leerplichtambtenaar worden gemeld bij de GGD. Het Ichthus College participeert in deze afspraak.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het komt ook voor dat een leerling sociaal-emotionele problemen heeft, waarvan de oorsprong buiten de school ligt. Belemmeren deze problemen het functioneren op school, maar hebben we zelf te weinig expertise om het probleem op te lossen? Dan kunnen we ons laten ondersteunen door medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waar we als school deel van uitmaken. Dit gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. De adviezen die we als school ontvangen, delen we zo snel mogelijk met de ouder(s)/verzorger(s). Op verzoek kunnen we de leerling of het gezin ook aanmelden bij het CJG, zodat er een hulpverleningstraject gestart kan worden. U kunt als ouder/verzorger ook zelf contact opnemen met het CJG.

In Nederland worden steeds meer zorgtaken overgedragen aan gemeentes. Als partner in het CJG overlegt het Ichthus College regelmatig met de gemeente om een goed zorgaanbod te realiseren. Eén van de resultaten is dat er een schoolmaatschappelijk werker en het project ‘Sterk op school’ vanuit het CJG op onze school aanwezig is. De schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld via het ABC-overleg. ‘Sterk op school’ richt zich onder andere op leerstrategieën en het voorkomen van schooluitval door psychosociale- of gedragsproblemen. Ook ouder(s)/verzorger(s) en docenten worden bij de begeleiding betrokken. Deze inzet verloopt via onze mentoren en zorgcoördinator, uiteraard in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Schoolmaatschappelijk werk en ‘Sterk op school’ worden beide ingezet via het ABC-team.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.