Landstede Groep

Preventief schoolverzuim

Wanneer je vaak kortdurend verzuimt, wordt dat via de leerplichtambtenaar gemeld bij de GGD.

Het kan zijn dat je sociaal-emotionele problemen hebt door oorzaken buiten school, waardoor je minder goed functioneert op school. Wanneer we zelf te weinig kennis hebben om het probleem op te lossen, kunnen we ons laten ondersteunen door medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waar we als school deel van uitmaken. Dit gebeurt in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

De adviezen die we als school ontvangen, delen we zo snel mogelijk met je ouder(s)/verzorger(s). Op verzoek kunnen we jou of je gezin ook aanmelden bij het CJG, zodat er een hulpverleningstraject gestart kan worden. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook zelf contact opnemen met het CJG.

In Nederland worden steeds meer zorgtaken overgedragen aan gemeentes. Als partner in het CJG overlegt het Ichthus College regelmatig met de gemeente voor een goed zorgaanbod. Eén van de resultaten is dat er een schoolmaatschappelijk werker en het project ‘Sterk op school’ vanuit het CJG op onze school aanwezig is.

De schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld via het ABC-overleg (advies, begeleiding en coaching). ‘Sterk op school’ richt zich onder andere op leerstrategieën en het voorkomen van schooluitval door psychosociale- of gedragsproblemen. Ook ouder(s)/verzorger(s) en docenten worden bij de begeleiding betrokken. Deze inzet verloopt via onze mentoren en zorgcoördinator, uiteraard in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Schoolmaatschappelijk werk en ‘Sterk op school’ worden beide ingezet via het ABC-team.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.