Landstede Groep

Ronde tafel-overleg

Is er meer kennis nodig om jouw probleem op te lossen? Dan schakelen we externe professionals in.

De leerlingcoördinator roept je ouder(s)/verzorger(s), eventuele betrokken hulpverleners en de ketenpartners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin bij elkaar voor een zogenaamd rondetafeloverleg. Hier bespreken zij wat jij nodig hebt en hoe de begeleiding eruit moet zien. Een vast contactpersoon zorgt voor een goede coördinatie en voortgang.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.