Landstede Groep

Ronde tafel-overleg

Is er meer kennis nodig om jouw probleem op te lossen? Dan schakelen we externe professionals in.

De leerlingcoördinator roept je ouder(s)/verzorger(s), eventuele betrokken hulpverleners en de ketenpartners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin bij elkaar voor een zogenaamd rondetafeloverleg. Hier bespreken zij wat jij nodig hebt en hoe de begeleiding eruit moet zien. Een vast contactpersoon zorgt voor een goede coördinatie en voortgang.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College, Het Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl