Landstede Groep

Ronde tafel-overleg

Is er meer kennis nodig om het probleem van een leerling op te lossen? Dan schakelen we externe professionals in. De zorgcoördinator roept de ouder(s)/verzorger(s), eventuele betrokken hulpverleners en de ketenpartners vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin bij elkaar voor een zogenaamd ronde tafeloverleg. Hier bespreken zij wat de leerling nodig heeft en hoe de begeleiding er uit moet zien. Ze wijzen een contactpersoon aan die zorgt voor een goede coördinatie en voortgang.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.