Landstede Groep

Leerlingenraad

Het Ichthus College Dronten heeft een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van onze school. De leerlingenraad wil samen met iedereen die bij de school betrokken is, zorgen voor een toptijd op school, eentje die je nooit zal vergeten. Daarnaast komt de leerlingenraad op voor jouw belangen in schoolzaken.

Als leerlingenraad kunnen wij gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die jou aangaan, bijvoorbeeld over het lesrooster, manier van lesgeven en etenswaren in de kantine. Om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te bevorderen, organiseren we ook activiteiten op school. Bijvoorbeeld de trefbalnacht voor de bovenbouw, waarbij het opgehaalde geld naar het goede doel gaat. Daarnaast zijn we sinds het schooljaar 2019/2020 weer begonnen met klassenvertegenwoordigers op school. Minimaal één keer per periode vergaderen wij met alle klassenvertegenwoordigers om input van alle leeftijden en klassen te krijgen. Op deze manier willen we de leerling verbinden met de school en ze bewust maken van het feit dat leerlingen de school kunnen veranderen. We vergaderen regelmatig op school. Ons streven is om om de twee weken te vergaderen.

Schakel tussen leerling en directie

Wij vertegenwoordigen jou op onze school. Wij zijn de schakel tussen jou en de directie. Loop je ergens tegenaan, dan zijn wij er om het met de directie te bespreken. Zo kunnen we de school verbeteren en de school zo fijn mogelijk maken voor iedereen. Ook zitten er een aantal van onze leden in de DMR, hierdoor zijn wij als leerlingen nauw betrokken bij alle activiteiten en regelingen op school.

Daarnaast proberen we ook leuke ideeën te realiseren op onze school, zoals gezondere snacks in de kantine en leukere afbeeldingen en posters in en rondom de school, maar ook de beleidskant komt aan bod. Er is ruimte om onze ideeën en verbeterpunten te bespreken met de directie om zo de school te verbeteren en leuker te maken.

Jullie mening is belangrijk!

Om als leerlingenraad zo goed mogelijk te functioneren is het belangrijk dat je ons weet te vinden. Wij willen jouw visie, ideeën en eventuele zorgen graag horen om die te kunnen verwoorden in de vergaderingen en in het overleg met de directie. Jullie kunnen ons bereiken door:

 1. Jouw klassenvertegenwoordiger(s)
 2. Instagram: @leerlingenraadichthus
 3. Ons e-mailadres: leerlingenraadichthus@hotmail.com
 4. Ons aanspreken kan natuurlijk ook! Op de onderstaande foto zien jullie wie er momenteel in de leerlingenraad zitten.
 5. Leden van de leerlingenraad zijn ook aanwezig op de jaarlijkse Informatieavond en het Open Huis

De leden

In de leerlingenraad proberen we leerlingen van verschillende afdelingen van de school en uit verschillende leerjaren te krijgen. De leerlingenraad bestaat momenteel uit:

 1. Caspar van Dooren, 3P
 2. Simon Delorme, 3P
 3. Brenda Goedegebure, 3P
 4. Liefe Hoekman, 3P
 5. Abby Keijdener, 4P
 6. Wouter Zondag, 4P
 7. Joëlla Swieringa, 6P
 8. Kim van Loon, 6Q

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.