Landstede Groep

Leerlingenraad

Het Ichthus College Dronten heeft een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van onze school. De leerlingenraad wil samen met allen die bij de school betrokken zijn, een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat bevorderen. Daarnaast behartigt de leerlingenraad de belangen van leerlingen in schoolzaken. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die leerlingen aangaan, bijvoorbeeld over het lesrooster en etenswaren in de kantine. Om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te bevorderen, organiseert de leerlingenraad ook activiteiten op school. Bijvoorbeeld de trefbalnacht. Er wordt regelmatig, meestal om de twee weken, op school vergaderd.

De leerlingenraad is er om de leerlingen op onze school te vertegenwoordigen. Wij zijn de schakel tussen de leerlingen en de directie. Lopen de leerlingen ergens tegenaan, dan zijn wij er om het met de directie te bespreken. Zo kunnen we de school verbeteren en de school zo fijn mogelijk maken voor iedereen. Ook zitten twee van onze leden in de DMR, hierdoor zijn wij als leerlingen nauw betrokken bij de school. Daarnaast proberen we ook leuke ideeën te realiseren op onze school. Zoals gezondere snacks in de kantine en leukere afbeeldingen en posters in en rondom de school. Er is ruimte om onze ideeën en verbeterpunten te bespreken met de directie om zo de school te verbeteren en leuker te maken.

Jullie mening is belangrijk!
Om als raad zo goed mogelijk te functioneren is het belangrijk dat leerlingen de leerlingenraad weten te vinden. De leerlingenraad wil de visie, ideeën en eventuele zorgen van leerlingen graag horen om die te kunnen verwoorden in de vergaderingen en in het overleg met de directie.

Leden van de leerlingenraad zijn ook aanwezig op het jaarlijkse Open Huis: leerlingen kunnen die dag ook met de leden spreken.

Wij willen graag wat betekenen voor jullie! Maar dat kunnen we niet alleen, wij hebben jullie nodig. Wat willen jullie? Wat missen jullie? Waar lopen jullie tegenaan? Heb je dus leuke ideeën of loop je tegen dingen aan die op school niet goed geregeld zijn, mail naar leerlingenraadichthus@hotmail.com of laat een berichtje achter op onze facebookpagina.

De leden
We streven bij de samenstelling van de leerlingenraad naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen van de school en van de verschillende leerjaren van de leerlingen. We hebben ook een plek in de medezeggenschapsraad.​

De leerlingenraad bestaat uit:

  • Wouter Zondag (klas 2)
  • Jasper Bezemer (klas 2)
  • Xander Loosman (klas 2)
  • Joëlla Swieringa (klas 4)
  • Kim van Loon (klas 4)
  • Willemijn Vink (klas 5)
  • Rozanne van Groos (klas 5)
  • Geke Franken (klas 6)

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.