Landstede Groep

Leerlingenraad

Het Ichthus College Dronten heeft een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van onze school. De leerlingenraad wil samen met iedereen die bij de school betrokken is, zorgen voor een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat. Daarnaast komt de leerlingenraad op voor jouw belangen in schoolzaken.

Als leerlingenraad kunnen wij gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die jou aangaan, bijvoorbeeld over het lesrooster en etenswaren in de kantine. Om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te bevorderen, organiseren we ook activiteiten op school. Bijvoorbeeld de trefbalnacht. We vergaderen regelmatig, meestal om de twee weken, op school.

Schakel tussen leerling en directie

Wij vertegenwoordigen jou op onze school. Wij zijn de schakel tussen jou en de directie. Loop je ergens tegenaan, dan zijn wij er om het met de directie te bespreken. Zo kunnen we de school verbeteren en de school zo fijn mogelijk maken voor iedereen. Ook zitten twee van onze leden in de DMR, hierdoor zijn wij als leerlingen nauw betrokken bij de school.

Daarnaast proberen we ook leuke ideeën te realiseren op onze school. Zoals gezondere snacks in de kantine en leukere afbeeldingen en posters in en rondom de school. Er is ruimte om onze ideeën en verbeterpunten te bespreken met de directie om zo de school te verbeteren en leuker te maken.

Jullie mening is belangrijk!

Om als leerlingenraad zo goed mogelijk te functioneren is het belangrijk dat je ons weten te vinden. Wij willen jouw visie, ideeën en eventuele zorgen graag horen om die te kunnen verwoorden in de vergaderingen en in het overleg met de directie.

Leden van de leerlingenraad zijn ook aanwezig op het jaarlijkse Open Huis: leerlingen kunnen die dag ook met de leden spreken.

Wij willen graag wat betekenen voor jullie! Maar dat kunnen we niet alleen, wij hebben jullie nodig. Wat willen jullie? Wat missen jullie? Waar lopen jullie tegenaan? Heb je dus leuke ideeën of loop je tegen dingen aan die op school niet goed geregeld zijn, mail naar leerlingenraadichthus@hotmail.com of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina.

De leden

In de leerlingenraad proberen we leerlingen van verschillende afdelingen van de school en uit verschillende leerjaren te krijgen. We hebben ook een plek in de medezeggenschapsraad.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.