Landstede Groep

Het Perron Dronten - De geïntegreerde leerroute

13-01-2022

Eind oktober werd in het Perron Dronten een informatieve avond gehouden betreft de geïntegreerde leerroute. Deze avond was bestemd voor ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 en 2 en deze reageerden zeer enthousiast.

Zoals misschien wel bekend is, zijn wij momenteel druk bezig met het ontwikkelen van de geïntegreerde leerroute. Deze route is bedoeld voor BBL-leerlingen en houdt in dat een leerling binnen vijf jaar een startkwalificatie(mbo 2 diploma) kan halen. In de huidige situatie is het zo dat een leerling na vier jaar middelbaar onderwijs doorstroomt naar het mbo en niveau 2 binnen twee jaar kan afronden. Wanneer de geïntegreerde leerroute gevolgd wordt, kan dit niveau in een jaar minder behaald worden.

De teams van het Ichthus College en het mbo Landstede zijn sinds vorig schooljaar druk bezig met de ontwikkelingen. Zo werken wij nauw samen om een goed programma op touw te zetten. Wij verdiepen ons in de lesstof en zoeken naar een manier om de leerling zo goed mogelijk te bedienen. Daarbij wordt kritisch gekeken naar overlap, zodat er geen onderdelen dubbel worden aangeboden. We leren van elkaar door elkaars lessen te bezoeken, te overleggen en te zoeken naar mogelijkheden. Daarbij worden wij ondersteund door een stuurgroep.

Het uitgangspunt van de geïntegreerde leerroute is dat de ontwikkeling van de jongere als persoon, aankomend beroepsbeoefenaar en deelnemer aan de samenleving centraal staat. Wij zien het als een kans om een route te ontwikkelen waarbij de professionele groei van de leerling centraal staat.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl