Landstede Groep

Cambridge English Certificaten

Op het Ichthus College hebben leerlingen in de Academische Route de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een Cambridge English Certificate.

Wat is een Cambridge English Certificate?
Een Cambridge English Certificate (CEC) is een internationaal erkend certificaat dat een gestandaardiseerd niveau van Engels aangeeft. Als leerlingen b.v. later in het buitenland willen studeren zijn universiteiten niet precies op de hoogte van het niveau van Engels in de verschillende landen van hun studenten. Een CEC garandeert dezelfde standaard voor alle buitenlandse studenten. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer studies die internationaal georiënteerd zijn en die om een internationaal erkend certificaat voor Engels vragen bij de toelating. Voeg daar nog het steeds belangrijker worden van het motivatiegesprek aan toe nu er geen lotingsstudies meer zijn en het belang van een goed gevulde “rugzak” wordt duidelijk.

Voor wie is een Cambridge English Certificate bedoeld?
Het CEC is bedoeld voor de leerling die bovengemiddeld goed is in Engels, die behoefte heeft aan extra uitdaging naast de reguliere lesstof en die goed zelfstandig kan werken. Het gaat ook om die leerlingen die tijdens hun middelbare schoolloopbaan al het idee hebben dat ze een certificaat in de toekomst nodig zouden kunnen hebben.

Hoe werkt het?
Leerlingen die zich voorbereiden op het examen doen dat zelfstandig in de les, tijdens door de docent aangegeven momenten. Er worden geen extra lesuren gegeven. De leerlingen zorgen er zelf voor dat ze de reguliere stof beheersen en maken de reguliere toetsen gewoon met de klas mee. Daarnaast werken ze zelfstandig uit een Cambridge examentrainer, waarmee ze zelf het gemaakte werk kunnen nakijken. De boeken worden aangeschaft door school. Het goed blijven presteren op de reguliere toetsen is een voorwaarde voor het mogen blijven werken voor het CEC.

Welke niveaus zijn er?
Vaak kunnen de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, in de onderbouw werken uit de FCE boeken. Dat zijn de boeken die voorbereiden op het First Certificate of English. Meestal bereiken leerlingen aan het eind van klas 3 dit niveau, maar doen dan nog geen examen om kosten te besparen. Op het Ichthus College wordt geadviseerd te beginnen met het CAE, het Cambridge Advanced Exam, omdat dit het niveau is dat gevraagd wordt in het Hoger Onderwijs. Meestal wordt met dit niveau gestart in klas 4, met als streven het examen te doen aan het einde van de vijfde klas of begin zesde klas. Uitzonderlijk goede leerlingen zullen goed genoeg zijn om het CPE examen te doen, het Cambridge Proficiency examen.

Wat kost het?
Het lesmateriaal wordt bekostigd door school, maar de ouders zelf betalen het examen. Het examen kost op dit moment ongeveer 285 euro (excl. reiskosten). Het examen wordt afgenomen door de British Council en wordt over het algemeen in twee sessies afgenomen in een van de grote steden. Het eerste examen bestaat uit: Reading, Writing, Listening en Use of English. Daarna moet de leerling voor een kort mondeling examen nog een keer naar een van de grote steden reizen. De leerlingen schrijven zichzelf in voor het examen. Voorafgaand aan het examen zal de docent een proeftoets op enkele onderdelen aanbieden, om een indruk te krijgen hoe de leerling er voor staat en een advies uitbrengen.

Hoe kan een leerling gaan deelnemen aan het CEC?
In de meeste gevallen zal de docent de betere leerling vragen of hij behoefte heeft aan meer uitdaging. Als de docent het niveau van de leerling (nog) niet kent (b.v. omdat het een nieuwe klas betreft), is het mogelijk dat er een algemene oproep in de klas volgt, waarbij leerlingen hun belangstelling kenbaar kunnen maken. De docent zal dan bij vakcollega’s advies vragen over de geschiktheid van de leerling en zelf oordelen op basis van behaalde toetsresultaten en getoonde inzet en inzicht in de klas. De uiteindelijke keuze of een leerling CEC gaat doen vindt plaats in goed overleg; de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de docent.

Hoe zit het met het eindexamen?
De leerlingen die het CAE-examen behalen, maken in de zesde klas de reguliere toetsen van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) mee en zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan het landelijk eindexamen Engels. Het PTA kent namelijk ook zijn eigen onderwerpen, zoals b.v. literatuur, dat geen onderdeel is van Cambridge English. In onderling overleg komen leerling en docent tot een zinvolle invulling van de lessen Engels in klas 6.

Resultaten
In schooljaar 2015/2016 hebben zes leerlingen het CAE examen met goed gevolg afgelegd, in schooljaar 2016/2017 vier leerlingen, waarvan één het CPE examen heeft gehaald. Momenteel hebben zeven leerlingen zich aangemeld voor het examen van november 2017. De resultaten zijn voor allen tot nu toe goed tot uitstekend.

Meer weten?
Kijk voor algemene informatie over CEC op www.britishcouncil.org en www.cambridgeenglish.org of mail naar mevrouw Bakker (docent Engels VWO): lbakker@ichthusdronten.nl.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.