Landstede Groep

Cambridge English Certificaten

Je hebt bij ons in de Academische route de mogelijkheid om een Cambridge English Certificate (CEC) te halen. Dit is een internationaal erkend certificaat dat een gestandaardiseerd niveau van Engels aangeeft.

Stel dat je later naar het buitenland wil, dan is het handig als de universiteit precies weet op welk niveau jij de Engelse taal beheerst. Ook in Nederland zijn er steeds meer studies die internationaal georiënteerd zijn en die om een ​​internationaal erkend certificaat voor Engels vragen bij de toelating. 

Voor wie is een Cambridge English Certificate bedoeld?

Je kunt je CEC halen als je bovengemiddeld goed bent in Engels, je hebt een extra uitdaging naast de reguliere lesstof en wanneer je goed zelfstandig kunt werken. En natuurlijk wanneer je tijdens je middelbare school al het idee hebt dat je een certificaat in de toekomst nodig kunt hebben.

De keuze van jij CEC gaat doen, gebeurt in goed overleg. De beslissing wordt genomen door je docent.

Hoe werkt het?

Je bereidt je zelfstandig voor op het examen. Dat doe je tijdens op door de docent aangegeven momenten. Je krijgt geen extra lesuren, je zorgt er zelf voor dat je reguliere stof beheerst en maakt de reguliere toetsen gewoon met de klas mee. Daarnaast werk je zelfstandig uit een Cambridge examentrainer, waarmee je je werk zelf nakijkt. De boeken worden aangeschaft door school. Het goed blijven presteren op de reguliere toetsen is een voorwaarde voor het mogen blijven werken voor het CEC.

Welke niveaus zijn er?

Wanneer je extra uitdaging nodig hebt, kun je in de onderbouw werken uit de FCE-boeken. Deze bereiden je voor op het First Certificate of English. Meestal bereiken leerlingen aan het eind van klas 3 dit niveau, maar doen dan nog geen examen om kosten te besparen.

Op het Ichthus College bevelen we aan om te beginnen met het CAE, het Cambridge Advanced Exam, omdat dit het niveau is dat wordt gevraagd in het hoger onderwijs. Meestal begin je in klas 4 met dit niveau, met als streven examen te doen aan het einde van klas 5 van begin klas 6. Ben je uitzonderlijk goed? Dan kun je het CPE-examen doen, het Cambridge Proficiency examen.

Wat kost het?

School betaalt het lesmateriaal, ouders/verzorgers betalen het examen. Dat kost ongeveer 285 euro (excl. reiskosten).

Hoe gaat het examen in zijn werk?

Het examen wordt afgenomen door de British Council en wordt over het algemeen in twee sessies afgenomen op een buitenschoolse locatie. Het eerste examen bestaat uit: lezen, schrijven, luisteren en Engels gebruiken. Daarna moet je voor een kort mondeling examen nog een keer naar een van de grote steden reizen. Je schrijft je zelf in voor het examen. Voorafgaand aan het examen krijg je van je docent een proeftoets op enkele onderdelen. Zo krijg je een indruk hoe je ervoor staat.

Hoe zit het met het eindexamen?

De leerlingen die het Cambridge Advanced Exam (CAE) behalen, maken in klas 6 de reguliere toetsen van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) mee en zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan het landelijk eindexamen Engels. Het PTA kent namelijk ook zijn eigen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld literatuur, dat geen onderdeel is van Cambridge English. In onderling overleg komen leerling en docent tot een zinvolle invulling van de lessen Engels in klas 6.

Meer weten?

Kijk voor algemene informatie over CEC op www.britishcouncil.org en www.cambridgeenglish.org of mail naar mevrouw Bakker (docent Engels vwo): lbakker@ichthusdronten.nl 

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl