Landstede Groep

Leren naar Keuze

Door zelf zoveel mogelijk de regie te hebben over je eigen leerproces, ben je gemotiveerder. Wij helpen je daarbij. Ook maken we je verantwoordelijk voor je eigen keuzes en bieden meer keuzes aan. Dat doen we binnen Leren naar Keuze.

Onze visie op leren

Leren is een continu proces: je bent nooit uitgeleerd. We begeleiden je in je zelfstandigheid, je manier van samenwerken en door aandacht te besteden aan kennis, vaardigheden en houding. We helpen je ook om je prettig te voelen bij wat je doet. Daarom bieden we een leuke en uitdagende leeromgeving waar je kunt groeien en alle ruimte hebt om je te ontplooien. 

Wij vinden het belangrijk dat je bij ons op school: 

Een positief kritische houding hebt, waarbij vragen stellen ‘gewoon’ is. 
Een groeiend zelfinzicht ontwikkelt en kunt reflecteren.
Begrijpt dat jij een verantwoordelijk medeburger bent van deze wereld. 
Leert zelfstandig én samen keuzes te maken.
Leert verantwoordelijkheid te nemen
Leert samen te werken.
Ervaart dat je invloed hebt op je leerproces.
Een diploma krijgt met toegang tot vervolgonderwijs.
Een manier van werken en leren ontwikkelt die past bij je vervolgstudie.

Om deze redenen hebben we in de bovenbouw havo/vwo een nieuw onderwijsconcept ingevoerd: Leren naar Keuze.

Leren naar Keuze

Bij Leren naar Keuze starten we in de middag met de zogenoemde Leren naar Keuze-uren (LNK-uren). Hiermee kun je je meer richten op de vakken die je moeilijk vindt. ’s Ochtends krijg je klassikale lessen.

Landelijk is de tendens van veranderingen in het voortgezet onderwijs steeds meer zichtbaar. In een reguliere week maakt iedere leerling minimaal acht LNK-uren. De leerling schrijft hiervoor op voorhand in via Magister.

Dagindeling
Ochtend
De ochtend staat in het teken van les- en instructie-uren. Tijdens deze uren wordt de lesstof inhoudelijk behandeld.

Middag
In de middag krijg je voornamelijk LNK-uren. Je kiest in deze uren zelf aan welke vakken je tijd wilt besteden en welke ondersteuning of uitleg je daarbij nodig hebt. Je houdt je voornamelijk bezig met verwerkings- of samenwerkingsopdrachten. Je schrijft je dan in voor die vakken en/of bepaalde docent om aan het werk te gaan. Ook is het mogelijk te kiezen voor studiebegeleiding.

Tijdens de LNK-uren zijn docenten aanwezig voor coaching, begeleiding, ondersteunen en specifieke vakinhoudelijke uitleg.

Tussenuren

Door de verschillende keuzeprofielen is het rooster niet altijd aaneengesloten. In tussenuren kun je ervoor kiezen je tot minimaal vier uur per week in te schrijven voor Leren naar Keuze zelfstandig leren.

Specifieke, docentgestuurde uren in de middag

Een vakdocent kan je verplichten om bij bepaalde LNK-uren aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld voor een belangrijk extra uitlegmoment, de aanwezigheid van een gastspreker, een excursie of de uitval van een reguliere les.

Studiebegeleiding

Als je tijdens de LNK-uren kiezen voor studiebegeleiding, word je geholpen met je studievaardigheden en het leren-leren. Op die momenten kun je ook gesprekken voeren met de schoolcoach, Remedial Teacher en met de counselor of leerlingencoördinator.

Mentor en leerlingcoördinator

Mentoren zien en spreken je regelmatig om je te coachen tijdens de middaguren. Zij volgen welke keuzes jij hebt gemaakt en sturen waar nodig bij.

Bijzondere activiteiten

Ieder jaar zijn er diverse bijzondere activiteiten voor en met leerlingen. Denk daarbij aan de aftrap en begeleiding van het profielwerkstuk, opdrachten voor loopbaanoriëntatie, mondelinge examens, voorstellingen, sporttoernooien en informatiebijeenkomsten voor excursies en reizen. Deze activiteiten worden voornamelijk ’s middags georganiseerd, zodat de instructielessen in de ochtend door kunnen gaan.   

Toetsen

Tijdens de toetsweken kun je je tijdens LNK-uren voorbereiden op een toets. Daarom worden de LNK-uren tijdens deze weken ’s ochtends van 9.00 tot 11.00 uur aangeboden. Wil je een bepaalde docent spreken, dan is het goed een persoonlijke afspraak te maken.

Studieplanner in Magister

Om jou de mogelijkheid te geven zelfstandig te werken, te plannen en de juiste keuzes te maken, is het belangrijk dat je overzicht hebt van de lesstof en de planning rond de toetsen. Deze informatie is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) te vinden in de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister bij de studiewijzers. 

Je kunt precies zien wat er per week, per vak moet gebeuren. Ook als je een les mist door ziekte weet je wat je nog moet doen. Bij uitval van een docent is de opdracht duidelijk en kun je verder. Voor uitleg kun je ook andere docenten vragen je te helpen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507331

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.