Landstede Groep

Onderwijs aan meerbegaafde leerlingen

Het reguliere onderwijs in Nederland is vaak niet afgestemd op de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van meerbegaafde leerlingen. Dit is ook niet verwonderlijk, want meerbegaafde kinderen hebben vaak een ontwikkelingsvoorsprong op hun leeftijdsgenoten en/of denken en leren op een andere manier. Speciaal voor deze leerlingen organiseren wij, waar mogelijk, passend onderwijs binnen de Academische route. Dat betekent dat deze leerlingen zich bij ons, indien daarvoor de voorwaarden aanwezig zijn, op eigen niveau en tempo kunnen ontwikkelen.

Lesprogramma
Een van de specifieke kanten van meerbegaafden is het creatief kunnen denken, dat wil zeggen oplossingen verzinnen of verbanden leggen die anderen vaak niet zien. Binnen het regulier systeem is hiervoor vaak geen ruimte, zodat het creatief oplossend vermogen steeds verder wegzakt. Dit kan bijvoorbeeld worden voorkomen door in het onderwijs opdrachten in te bouwen waarbij de leerlingen wel de ruimte krijgen voor eigen initiatief en eigen oplossingsmethodes.

KLEIN Ichtus College Dronten 029.jpg

Wetenschapsoriƫntatie
We willen leerlingen vertrouwd maken met wetenschappelijk denken en werken. Zo zijn er in de week uren waarin een onderzoekende houding wordt gestimuleerd, waarin verbreden, verrijken en verdiepen passen en waarin ook een specifieke belangstelling voor bijvoorbeeld kunst, literatuur, muziek, techniek kan worden gewekt.

Competenties
Naast kennis zijn ook competenties (vaardigheden) belangrijk. Lukt het bijvoorbeeld om zelf kennis te verwerven, te functioneren in de maatschappij, na te denken en een mening te vormen over wat in de wereld gebeurt. Competenties zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs.

Bij al deze punten geldt: de ontwikkeling van de individuele leerling staat steeds centraal en daar waar mogelijk zoeken we een oplossing op maat.

Meer weten? Neem contact op met drs. G.C.R. van der Zwan via info@ichthusdronten.nl

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (0321) 31 29 32
Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10
Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ons bezoekadres:
Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten

Postadres:
Postbus 67
8250 AB Dronten