Landstede Groep

Vmbo-bbl en -kbl (Vakroute)

Vmbo-bbl en -kbl bereiden je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of op een baan.

Je volgt vmbo-bbl of -kbl op het Ichthus College in de Vakroute op onze locatie Het Perron Dronten.

Zo leer je in de Vakroute

Dit is de leer/werkroute voor echte doeners. Dat merk je aan de manier waarop je les krijgt. Lang stilzitten is er niet bij. Natuurlijk zijn er ook ‘gewone’ klassikale lessen, maar een groot deel van de week ben je bezig met je handen en werk je aan concrete opdrachten. De theorie die je krijgt, heeft bijna altijd direct te maken met wat je vervolgens gaat doen. 

Je krijgt les van ervaren vakdocenten die goed kunnen uitleggen, alles eerst voordoen en je goed begeleiden. Je interesse en toekomstige beroep staan centraal in deze opleiding. Reken wel op één tot twee uur huiswerk per week.

Niveaus in de Vakroute

In de Vakroute volg je één van de volgende leerwegen op het vmbo:

  • kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
    Deze leerweg bereidt je voor op een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. Daar haal je in 3 of 4 jaar een vakdiploma.
  • basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
    Deze leerweg bereidt je voor op werk of op een mbo-opleiding op niveau 2. In 2 jaar haal je een vakdiploma.

Momenteel wordt de geïntegreerde leerroute ontwikkeld. Deze route is bedoeld voor BBL-leerlingen en houdt in dat een leerling binnen vijf jaar een startkwalificatie (mbo 2 diploma) kan halen. Bekijk hier een filmpje over de geïntegreerde leerroute.

Voorbereiden 

In de Vakroute krijg je veel begeleiding, maar uiteindelijk moet je ook zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren. Op het mbo en later in je werk wordt dat ook van je verwacht. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. Wij vinden het ook van belang dat we je goed voorbereiden op een vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt. Daarom werken we in Het Perron Dronten ook aan je beroepshouding. Samen met het bedrijfsleven leren we jou wat de juiste beroepshouding is binnen bepaalde vakgebieden en hoe je hiermee moet omgaan. Zo heb je na het behalen van het diploma een voorsprong op de arbeidsmarkt.

Lees meer over de onderbouw in de Vakroute.

Lees meer over de bovenbouw in de Vakroute.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl