Landstede Groep

Vmbo-tl: onder- en bovenbouw

De eerste twee jaar van vmbo-tl noemen we de onderbouw. Daarin volgt iedereen die vmbo-tl doet dezelfde vakken. Dat zijn de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, rekenen, LeVo, lichamelijke oefening, LOB, natuur/scheikunde, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunstvakken en economie.

De klassen 3 en 4 van het vmbo-tl noemen we de bovenbouw. Daarin kies je de sector die het beste aansluit op wat jij later wilt worden. De keuze voor een sector maak je aan het einde van het tweede jaar. Natuurlijk helpen wij je daar bij. Met advies, persoonlijke gesprekken, informatiebijeenkomsten en door verschillende scholen voor middelbaar beroepsonderwijs te bezoeken.

Je kunt bij ons kiezen uit deze sectoren:

• Techniek
• Zorg & Welzijn
• Economie
• Landbouw

Als je wilt kun je ook lichamelijke opvoeding (LO2) of tekenen als examenvak kiezen.

Wil je na deze opleiding naar de havo? Dat kan als je Engels en wiskunde in je vakkenpakket hebt. Voor het havo-profiel Cultuur & Maatschappij is wiskunde niet verplicht in het pakket, maar wel Frans of Duits. Kies je één van de andere profielen? Dan is wiskunde wel verplicht, maar Frans of Duits niet. Mogelijk krijg je eerst een intakegesprek. Uiteindelijk beslist de schoolleiding over je toelating. Het advies van de docentenvergadering is bepalend. Niet alleen je cijfers tellen, maar ook je werk, houding en motivatie.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.