Landstede Groep

Vmbo-tl: onder- en bovenbouw

Onderbouw

De eerste twee jaar van vmbo-tl noemen we de onderbouw. Daarin volgt iedereen die vmbo-tl doet dezelfde vakken. Dat zijn de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, rekenen, Levensbeschouwelijke Vorming (LeVo), lichamelijke oefening, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), natuur/scheikunde, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunstvakken en economie.

Bovenbouw

De klassen 3 en 4 van het vmbo-tl noemen we de bovenbouw. Daarin kies je de sector die het beste aansluit op wat jij later wilt worden. De keuze voor een sector maak je aan het einde van het tweede jaar. Natuurlijk helpen wij je daarbij. Dat doen we met advies, persoonlijke gesprekken, informatiebijeenkomsten en door verschillende scholen voor middelbaar beroepsonderwijs te bezoeken.

Je kunt bij ons kiezen uit deze sectoren:

  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Economie
  • Landbouw

Als je wilt kun je ook lichamelijke opvoeding (LO2) of tekenen als examenvak kiezen.

Wil je na deze opleiding naar de havo? Dat kan als je Engels en wiskunde in je vakkenpakket hebt. Voor het havo-profiel Cultuur & Maatschappij is wiskunde niet verplicht, maar Frans of Duits wel.

Kies je één van de andere profielen? Dan is wiskunde wel verplicht, maar Frans of Duits niet. Mogelijk krijg je eerst een intakegesprek. Uiteindelijk beslist de schoolleiding over je toelating. Het advies van de docentenvergadering is bepalend. Niet alleen je cijfers tellen, maar ook je werk, houding en motivatie.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College, Het Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl