Landstede Groep

Veelgestelde vragen

Onderwijs

Welke leerwegen van het vmbo gaan naar Het Perron Dronten?
Het Perron Dronten biedt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan.

Welke opleidingen van het mbo gaan naar Het Perron Dronten?
Op Het Perron Dronten kun je op mbo-2 niveau drie opleidingen volgen, namelijk Medewerker Secretariaat en Receptie, Dienstverlening (zorg en facilitair) en de technische opleiding Servicemedewerker Gebouwen. Voor wie geen vmbo-diploma heeft, is er de Entreeopleiding.

Welke leerjaren gaan naar Het Perron Dronten?
Leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 van het vmbo gaan naar Het Perron Dronten.

Wat zijn de lestijden?
De lestijden zijn afgestemd voor het hele schoolgebouw. Een les duurt 50 minuten. Het eerste lesuur voor het voorgezet onderwijs start om 8.10 uur, net als nu het geval is. De lessen van het mbo starten vanaf 9.00 uur.

Krijg ik les met mijn eigen klas?
Ja, je krijgt les met je eigen klas en je huidige docenten. Uitzondering hierop is de groepering tijdens het gekozen beroepsgerichte profielvak in de laatste periode van leerjaar 2.

Blijven de namen van de klassen hetzelfde?
Helaas is dat niet mogelijk. Het blijkt namelijk dat alle klassen van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het Almere College en het Ichthus College precies dezelfde namen hebben. Twee klassen met precies dezelfde namen is voor het maken van een rooster erg onhandig. We hebben ervoor gekozen om alle klassen van leerjaar 1 en 2 een andere naam te geven vanaf de meivakantie. We informeren leerlingen van het vmbo daar te zijner tijd over via de mentor. Ouders krijgen bericht via magister.

Hoe leer je in Het Perron Dronten een beroepshouding aan?
In Het Perron Dronten gaan we vriendelijk en gastvrij met elkaar om. We kijken naar elkaar om en helpen elkaar daar waar we kunnen. Leren in de praktijk doet er toe, daarom is alles in de school een leerplek en krijgen leerlingen/studenten te maken met echte klanten. Zo leren we onze leerlingen/ studenten een goede beroepshouding aan.

Organisatie

In Het Perron Dronten werken verschillende scholen samen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Door de samenwerking kunnen we voor nu en voor de toekomst breed beroepsonderwijs voor Dronten en omgeving behouden. Groepen worden binnen de beroepsgerichte profielvakken gemengd. Bij de theorievakken in principe niet, tenzij het nodig is om het vak te behouden.

Het Perron Dronten heeft één hoofdingang, één lesrooster, één ontmoetingsruimte voor leerlingen en één personeelskamer. Kortom alle ruimtes in het gebouw gebruiken we samen. Er is één pedagogisch klimaat waarbij leefregels voor alle leerlingen/studenten en medewerkers van Het Perron gelden. En waar we elkaar daar ook op aanspreken.

Hebben alle leerlingen tegelijk pauze?
Nee, er zijn gescheiden pauzes. We passen niet met alle leerlingen/studenten tegelijkertijd in de ontmoetingsruimte. Een jonge leerling uit de onderbouw heeft niet tegelijk pauze met een student uit leerjaar 5 en 6.

Faciliteiten

Zijn er lockers?
Iedere leerling krijgt zijn eigen nieuwe locker met cijferslot. De cijfercombinatie van het slot en het toedelen van de locker wordt op de eerste lesdag na de meivakantie bekendgemaakt door de mentor.

Is er plek voor fietsen en scooters?
Naast de school is er een aparte plaats gereserveerd voor fietsen en scooters van leerlingen.

Welke voorzieningen zijn er in het gebouw?
Het Perron Dronten heeft verschillende voorzieningen, zoals wifi in het hele gebouw, Led-verlichting, zonnepanelen op het dak. Tevens wordt er gebruik gemaakt van aardwarmte en is er een kiosk in de ontmoetingsruimte voor leerlingen (Meet & Greet).

En welke voorzieningen zijn er buiten het gebouw?
Er is een schoolplein aan de voorkant van het gebouw met een mooie brede trap waar je heerlijk op kunt zitten. Ook is er een zitplekje aan de rand van het schoolplein.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.