Landstede Groep

Identiteit en visie

Vanuit de christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als school willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. ‘Samen groeien’ staat bij ons centraal.

Onze waarden
De volgende waarden zijn leidend voor wat we denken en wat we doen:

  • Het ontwikkelen van ieders talent
  • Respect voor de eigenheid van alle mensen
  • Ontmoeting met elkaar
  • Aandacht voor zingeving
  • Verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Deze waarden zijn onmisbaar voor een school waar ‘samen groeien’ centraal staat.

Onze missie
Natuurlijk kun je bij ons rekenen op goed onderwijs. Maar we willen je meer meegeven dan alleen vakkennis. Onze missie hebben we samengevat in een aantal punten

  • We helpen je je eigen competenties verder te ontwikkelen, zodat je kritisch en zelfstandig in de maatschappij staat, verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en anderen en voldoende voorbereid kunt door- stromen naar een volgende fase van onderwijs, beroepsvoorbereiding of naar de arbeidsmarkt.
  • We gaan voor optimale ontplooiingskansen van leerlingen en streven daarom een zo breed mogelijk onderwijsaanbod na.
  • Met goed onderwijs en een inspirerend klimaat willen we bereiken dat het Ichthus College Dronten voor leerlingen, ouders en medewerkers een ‘school om van te houden’ is.

Een christelijke school voor iedereen
Het Ichthus College is een bijzondere school. Ons bestuur en toezicht worden gevormd door betrokken burgers die zich inzetten voor goed christelijk onderwijs. Leerlingen en ouders kunnen meepraten, bijvoorbeeld via de leerlingen, ouderraad en medezeggenschapsraad. 

We zijn een christelijke school waar iedereen welkom is, of je nu christelijk bent, niet-christelijk of helemaal niet gelooft. Iedereen is welkom, zolang je maar respect hebt voor wat een ander gelooft.
Dat we christelijk zijn zie je terug in onze dagopeningen, vieringen, het vak LeVo en vooral in hoe we met elkaar omgaan en ons gedrag. Je merkt het aan ons schoolklimaat, waarin aandacht en zorg voor elkaar vanzelfsprekend is.

Onze naam
Het Ichthus College is een christelijke school. Onze naam is niet toevallig gekozen. Het woord Ichthus is afkomstig uit het Grieks en betekent vis. Het was oorspronkelijk een afkorting en verwees naar Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Later - in de eerste christengemeenschappen - werd de vis een herkenningsteken. De kernachtige belijdenis bleef: dit geloven we, hier staan we voor.

Korter en krachtiger kan het niet gezegd worden. Toen niet, maar ook nu niet. Het teken van de vis werd toen gekrast in muren, rotsen en catacomben. De naam verplicht ons tot navolging. Een naam om door te vertellen.

Ons logo
Ons logo verbeeldt onze waarden en missie. Het symboliseert de stevige basis die wij als school bieden. Zo geven we onze leerlingen de kans om vanaf die basis te groeien. Het staat ook voor de ‘groeiende leerling’, die zijn weg in het leven zoekt en voor de vrijheid en de kansen die leerlingen en medewerkers krijgen om volop te ontdekken, te ontwikkelen en samen te leren.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.