Landstede Groep

Lokaal en verbonden

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld in teams en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onderdeel van een grote organisatie - Landstede Groep - die juist daardoor dingen tot stand kan brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protestants-christelijke of katholieke achtergrond.

Samenwerkingen:

Praktijkonderwijs, vmbo en voortgezet onderwijs
We werken samen met verschillende scholen voor praktijkonderwijs, vmbo en voortgezet onderwijs, te weten: De Boog (Zwolle), TalentStad (Zwolle), Carolus Clusius College (Zwolle), Meander College (Zwolle), Thomas a Kempis College (Zwolle), Agnieten College (Nieuwleusen), Agnieten College (Wezep), Agnieten College (Zwartsluis) en Ichthus College (Kampen).

Speciaal onderwijs
We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel-Vecht, waarin tien scholen uit Dronten, Kampen, Zwolle, Heerde, Hattem en Raalte samenwerken om voor zorgleerlingen goed onderwijs te realiseren. Leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, kunnen voor een korte of langere tijd onderwijs volgen op DOC 93 van Landstede Groep in Zwolle. De leerlingen blijven onder onze verantwoordelijkheid, maar profiteren van de daar aanwezige grotere expertise.

Mbo
Met Landstede MBO ontwerpen we aansluitingsroutes naar het mbo. Een aantal mbo-opleidingen - Metaalbewerker (niveau 2/3), Middenkader Engineering (niveau 4) en Autotechnicus (niveau 2/3) kun je ook bij Ichthus Kampen volgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een afronding van een niveau 1-opleiding binnen het vmbo (convenantenopleiding, entree mbo). Vanuit het praktijkonderwijs zijn met het Deltion College (Zwolle), Landstede, AOC de Groene Welle (Zwolle) en Vakschool voor verbeelding Cibap (Zwolle) leerroutes ontwikkeld voor leerlingen die een niveau 1-convenantenopleiding (entree mbo) kunnen volgen.

Hbo
We onderhouden voortdurend contact met onder andere Hogeschool Windesheim en universitaire lerarenopleidingen over de aansluiting van de havo op de hbo-aanpak.
De samenwerking met Hogeschool Windesheim is vastgelegd in een convenant, waarbij we ook samenwerken op andere terreinen, zoals identiteitsbeleid, nascholingen en het opleiden van docenten. Met het Deltion College hebben we een convenant gesloten, zodat examenleerlingen binnen het vavo-onderwijs (voortgezet onderwijs voor volwassenen) certificaten kunnen halen.

Overige partners
Speciaal voor de academische route werken we samen met twee partners: WetenschapsOriëntatie Nederland en Landelijke Expertisekring Onderwijs Hoogbegaafden. De samenwerking richt zich op het voorkomen van schooluitval, het creëren van doorgaande leerlijnen en het bieden van passend onderwijs aan meerbegaafde leerlingen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.