Landstede Groep

Schoolleiding

Het Ichthus College Dronten is een bijzondere school. Dat wil zeggen dat bestuur en toezicht niet worden gevormd door de overheid, maar door particuliere initiatiefnemers die zich betrokken voelen bij het christelijk onderwijs.

Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn ouders formeel betrokken bij de school. De rectoren zijn verantwoordelijk voor de leiding van de scholen. Voor specifieke aangelegenheden aangaande leerlingen en organisatie zijn de teamleiders het aanspreekpunt.

Directie
Dhr. G. Boersma 
  
Teamleiders
Wanneer u iemand wilt spreken over een leerling richt u zich bij voorkeur tot de desbetreffende mentor. De mentor zorgt dat hij bereikbaar is voor zijn leerlingen. U kunt ook contact zoeken via de school, tel. 0321-312932.

Vakroute: H. Geleijnse
Onderbouw: R. Bleijenburg
Bovenbouw: R. Terhaerdt

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.