Landstede Groep

Schoolleiding

Het Ichthus College Dronten is een bijzondere school. Het bestuur en het toezicht wordt niet gevormd door de overheid, maar door particuliere initiatiefnemers die zich betrokken voelen bij het christelijk onderwijs.

Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn ouders formeel betrokken bij de school. De rectoren zijn verantwoordelijk voor de leiding van de scholen. Voor specifieke aangelegenheden over leerlingen en de organisatie zijn de teamleiders het aanspreekpunt.

Directie
Dhr. R. Louwsma

Contact over uw kind

Ouder(s)/verzorger(s) die iemand willen spreken over hun zoon of dochter, kunnen contact opnemen bij zijn of haar mentor. Dat kan via de school, tel. 088-850 7330.

Vakroute: Dhr. H. Geleijnse
Onderbouw: Dhr. R. Bleijenburg
Bovenbouw: Dhr. R. Terhaerdt

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507331

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.