Landstede Groep

Schoolleiding

Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn ouders formeel betrokken bij de school. De rector is verantwoordelijk voor de leiding van de scholen. Voor specifieke aangelegenheden over leerlingen en de organisatie zijn de teamleiders het aanspreekpunt.

Rector/directeur
Dhr. H. Kraak

Teamleiders
Perron: dhr. W. Leendertse
Jupiterweg: mw. A. Lok en dhr. R. Terhaerdt

Neem contact op 

Wilt u als ouder(s)/verzorger(s) iemand spreken over uw zoon of dochter? Neem dan contact op met zijn of haar mentor. 

Ichthus College Jupiterweg, vmbo tl, havo, vwo: tel. 088-850 7330

Ichthus College Perron, vmbo basis/kader: tel. 03210-209010

 

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl