Landstede Groep

Inspraak

Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers bij het onderwijs. Ouders kunnen op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR). Leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.