Landstede Groep

Klachtenbehandeling

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het gebeuren dat een leerling of ouder het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat.

In geval van een klacht, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Samen wordt geprobeerd om met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden.

Wanneer dit niet lukt, kan er een klacht worden ingediend bij de schoolleiding. U kunt uw klacht sturen naar: info@ichthusdronten.nl

Klachtenbehandeling Landstede Groep

Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom volgen we het klachtenprotocol van Landstede Groep. Indien het niet lukt om tot een passende oplossing te komen, kan de klacht worden neergelegd bij het klachtenmeldpunt van Landstede Groep door een mail te sturen naar: klachtenmeldpuntichthusdronten@landstedegroep.nl

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College, Het Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl