Landstede Groep

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van het Ichthus College in Dronten is een deelraad-medezeggenschapsraad, afgekort de DMR. Het is een deelraad van de Medezeggenschapsraad Ichthus College Kampen/Dronten.

De DMR is een wettelijk orgaan voor inspraak. Hierin worden de diverse belanghebbenden in onze school vertegenwoordigd. De DMR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De taak van de DMR is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen.

Medezeggenschap volgt zeggenschap. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor haar besluiten. De medezeggenschap denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. De DMR kan zelf voorstellen doen rond kwesties, waarbij het belang van een of meer groepen binnen de achterban in het geding is. Beide partijen respecteren elkaars positie en geven elkaar de ruimte om die in te vullen.

Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de DMR-informatie aan de achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, via de nieuwsbrief voor ouders en leerlingen en de I-mail voor personeel.

Informatie:

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.