Landstede Groep

Ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan u ter beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Hiervoor vragen wij van ouders een financiële bijdrage.

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig. U kunt ervoor kiezen om van de voorzieningen gebruik te maken. De toelating tot de school is hiervan niet afhankelijk.

Voor overige voorzieningen, zoals schoolkampen, excursies en de activiteitenweek, is de bijdrage niet vrijwillig. U kunt zelf bepalen of u wel of geen gebruik wilt maken van deze voorzieningen. De leerlingen voor wie we geen bijdrage ontvangen, volgen tijdens de externe activiteiten een alternatief programma op school.

U krijgt aan het begin van het schooljaar een mail waarin u gevraagd wordt een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Innen ouderbijdrage

Voor het innen van de ouderbijdragen gebruiken wij het systeem Wiscollect. U ontvangt per mail een link naar uw online factuur, die u per iDEAL kunt voldoen. Wij hanteren hiervoor het mailadres van de eerste contactpersoon op het inschrijfformulier van de leerling. U kunt de factuur ook in termijnen betalen.

Om inzicht te krijgen over de opbouw van de ouderbijdrage is via de links hieronder meer informatie te vinden:
Ichthus College Centraal
Ichthus College Het Perron

Problemen met betalen

Wij hebben een reductie- en kwijtscheldingsregeling voor gezinnen waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm; of als op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard. Met de school zijn afspraken mogelijk over gespreide betaling en/of om een deel van het bedrag kwijt te schelden.

Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen of heeft u vragen, neem dan contact op met de directeur.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.