Landstede Groep

Social media en internet

Het gebruik van social media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en is nog altijd groeiende. We facebooken, twitteren en kijken filmpjes op YouTube. Traditionele media zoals krant, radio en tv maken steeds vaker plaats voor social media. De invloed van social media en internet is groot. Voor het gebruik ervan gelden regels.

Het blijkt steeds lastiger om te overzien wat er over leerlingen en onze school en haar medewerkers wordt gezegd en geschreven. Social media kan zeker de reputatie van leerlingen, docenten en de school beïnvloeden, zowel positief als negatief. Het is dus belangrijk om te volgen wat er via social media wordt gezegd. Tegelijkertijd worden leerlingen en de school gestimuleerd vooral mee te doen aan sociale netwerken en deel te nemen aan gesprekken op bijvoorbeeld Twitter en Facebook.

Daarom gelden er voor de inzet van social media op onze school een aantal richtlijnen (een ‘gebruikscode’). Daarnaast hebben we een Positief Social Media Protocol waarin we de inzet van social media in ons onderwijs beschrijven.

Regels voor leerlingen
Voor onze leerlingen hebben we de regels rond internet- en social mediagebruik vastgelegd in onze netiquette.

Wat mogen leerlingen wel/niet:

  1. Het schoolnetwerk en de ELO (Elektronische LeerOmgeving) hebben een educatieve functie en dienen als zodanig gebruikt te worden.
  2. Leerlingen mogen het schoolnetwerk niet gebruiken om spelletjes, muziek, films of software te downloaden.
  3. Het bezoeken van sites die niet overeenkomen met de identiteit van de school en de door ons voorgestane normen en waarden, wordt gezien als misbruik van het netwerk (bijvoorbeeld onzedelijke, gewelddadige en discriminerende sites). Docenten zullen hier ook actief op toezien.
  4. Het gebruik van sociale media tijdens de lessen is niet toegestaan, het wordt gezien als een verstoring van de les en het leerproces van de leerling.
  5. Digitaal pesten = pesten, dit valt onder ons pestprotocol.
  6. Het ongevraagd maken van opnames (foto, film, geluid) van elkaar of docenten is verboden. Het maken van opnames tijdens een lesactiviteit of excursie is slechts toegestaan met toestemming van docent en leerling. Dit beeld en of geluidsmateriaal mag alleen worden geplaatst binnen de digitale schoolomgeving (zie de schoolgids).
  7. Iedere leerling heeft een eigen account, deze is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  8. Het oneigenlijk gebruik van iemand anders account is niet toegestaan.
  9. Iedere leerling heeft een laptop en deze is persoonlijk.
  10. Wees zorgvuldig met materiaal dat met copyright beschermd is. Bij gebruik van werk van anderen, vraag dan toestemming hiervoor aan de maker en vermeld dat het werk van een ander betreft.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.