Landstede Groep

Inspraak

Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers bij het onderwijs. Ouders kunnen op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR). Leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad

 

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl