Landstede Groep

Leermiddelen

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de overheid geld voor leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal. Deze middelen ontvangen leerlingen gratis van de school via Iddink (leverancier van de boeken). Ouder(s)/verzorger(s) dienen zelf te zorgen voor de overige leermiddelen die thuis en op school worden gebruikt. Hierbij valt te denken aan agenda (m.u.v. eerstejaarsleerlingen*), rekenmachine, laptop/iPad, usb-stick, headset, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken.

* Wij schaffen voor alle eerstejaars leerlingen een agenda aan. Het plannen in de agenda is ook een onderdeel van de mentorles. De agenda wordt verrekend middels de vrijwillige ouderbijdrage, te weten € 15,-.

Boeken

Voor de boeken, die de school ter beschikking stelt via Iddink, gelden de voorwaarden die door Iddink zijn opgesteld.

Op de site van Iddink kan een persoonlijk account worden aangemaakt. De school zorgt voor de schoolcode, zodat de juiste schoolboeken voor de opleiding/route kunnen worden besteld. De schoolcode is altijd op te vragen bij de administratie. De leerling krijgt de boeken thuisgestuurd. Aan het bestellen van één set schoolboeken zijn geen kosten verbonden. Als de ouder(s)/verzorger(s) zelf andere artikelen bijbestellen, zijn deze kosten voor eigen rekening.

Aandachtspunten:

  • De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken en ziet toe op zorgvuldige behandeling door de leerling. Daaronder valt ook het kaften van de boeken.
  • We adviseren bij de ontvangst van de boeken, de boeken te controleren of ze in goede staat en compleet zijn. Is dat niet zo, dan is het mogelijk om tot twee weken na de zomervakantie het boek te ruilen.
  • De lener is verplicht om eventuele schade te betalen wanneer deze door Iddink wordt vastgesteld.
  • De lener draagt zorg voor inlevering van de boeken door de leerling op de door Iddink vastgestelde tijd aan het einde van het schooljaar. Alle boeken, die dan niet ingeleverd worden, moeten door de lener zelf naar Iddink worden verzonden.

Een laptop

Op onze school maken nieuwe leerlingen gebruik van een laptop. De laptop wordt ingezet ter ondersteuning en verrijking van de lessen. Op onze school is een snel draadloos netwerk, zodat de leerlingen (les)materiaal kunnen opzoeken en thuis en in tussenuren verder kunnen werken waar ze zijn gebleven. Het is belangrijk dat de laptop stevig is, een goede batterijduur heeft en in de schooltas past. In de webshop van Studywise zijn enkele speciaal geselecteerde laptops te vinden die worden aanbevolen door het Ichthus College Dronten. Deze laptops voldoen aan de eisen voor het goed kunnen volgen van digitaal onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over het bestellen via Studywise.
Klik hier om naar de Ichthus College Dronten webshop van Studywise te gaan.

Er bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Let op dat hierdoor de kosten oplopen.

Kan een Chromebook ook?
Nee. Een Chromebook kan niet de software draaien die wij nodig hebben voor ons onderwijs.

Software
De school zorgt voor alle schoolsoftware die nodig is voor de diverse vakken. Alle leerlingen van het Ichthus College Dronten hebben toegang tot het volledige Office365-pakket inclusief een eigen OneDrive.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl