Landstede Groep

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van het Ichthus College in Dronten is een deelraad-medezeggenschapsraad, afgekort de DMR. Het is een deelraad van de Medezeggenschapsraad Ichthus College Kampen/Dronten.

In de DMR zijn ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school vertegenwoordigd en ze zijn gesprekspartner voor de locatieleiding voor alle bestuurlijke en onderwijskundige zaken. De raad heeft advies- en instemmingsrecht. De taak van de DMR is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen.

Als vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen verzorgt de DMR informatie aan de achterban over de gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, via de nieuwsbrief voor ouders en leerlingen en via de I-mail voor personeel.

Voor meer informatie:

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl