Landstede Groep

Regels en protocollen

Een school is een leefgemeenschap van mensen. Voor elke gemeenschap geldt dat er regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels staan - samen met de rechten en plichten voor leerlingen - in een leerlingenstatuut.

Speciaal voor internet is er een netiquette, voor social media is er een social mediaprotocol. Om pesten tegen te gaan hebben we een pestprotocol opgesteld. Om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een hulpmiddel.

Hieronder vindt u de linkjes naar de bijbehorende pagina’s of documenten:

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl