Landstede Groep

Digitaal leren en werken

Onze maatschappij kan niet meer zonder ict. Als school willen we midden in de moderne samenleving staan en daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hiermee leren omgaan. We willen leerlingen optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologie.

Op het Ichthus College Dronten maken wij daarom in de brugklas gebruik van Blended Learning. Dat wil zeggen dat we leerlingen in de brugklas zowel met boeken als met een iPad werken. De leerlingen uit klas 3 en hoger werken met een laptop. Wij kiezen voor Blended Learning omdat uit onderzoek blijkt dat de combinatie tussen digitaal werken en het werken met schoolboeken een duidelijke meerwaarde biedt in het onderwijs.

Voordelen van digitaal werken

  • Leren op maat. Lezen, video’s kijken, doen... dankzij de computer kunnen wij meerdere werkvormen aanbieden. Onze docenten helpen hun leerlingen te leren op de manier waar hij of zij het meeste van oppikt!
  • Het leren in de kernvakken (Nederlands, Wiskunde en Engels) verbetert, de motivatie bij de leerling om te leren vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert, zo blijkt uit onderzoek.
  • Leerlingen raken veel minder vaak papieren kwijt (dankzij de ELO, zie verder).
  • Onnodige grote achterstand wordt voorkomen als leerlingen (bijvoorbeeld door ziekte) niet naar school kunnen: zij kunnen thuis (een deel van de) lesstof volgen.
  • De computer kan teksten en boeken voorlezen. Leerlingen met dyslexie of een leerprobleem kunnen met speciale software ondersteuning krijgen bij hun leerproces. Leerlingen die gebruik willen maken van deze middelen bij het examen doen dat dan ook bij de schoolexamens.

Digitaal lesmateriaal
Schoolboekenuitgeverij Noordhoff digitaliseert steeds meer leerboeken. Zij leveren zowel de digitale als de papieren boeken, die we als basis blijven gebruiken. Daarnaast maken we gebruik van ander digitaal (les)materiaal, zoals educatieve apps. Door zowel papieren als digitale boeken te gebruiken kunnen onze docenten de lesstof duidelijker en leuker maken. En dat motiveert de leerlingen weer om met de stof bezig te zijn.

De digitale leeromgeving
Het Ichthus College Dronten heeft flink geïnvesteerd in haar digitale omgeving. Alle vaklokalen hebben een digibord, in school is een draadloos netwerk dat gratis toegankelijk is voor leerlingen. Ook is er een servicedesk waar leerlingen en docenten met soft- en hardwareproblemen terechtkunnen. We gebruiken specifieke softwarepakketten, zoals Magister (leerlingvolgsysteem, ook voor ouders) en Quayn (voor digitaal toetsen). Leerlingen beschikken hierdoor over digitale agenda’s en cijferoverzichten.

ELO
De ELO (onderdeel van Magister) is de Elektronische LeerOmgeving waarin de elektronische boeken klaarstaan voor de leerlingen. Elk vak heeft een eigen vaklokaal waar studiewijzers, opdrachten, extra stof, oefentoetsen en informatie te vinden zijn. Zo blijven leerlingen en hun ouders/verzorgers altijd goed geïnformeerd.

‘Bring your own device’
Leerlingen hebben verschillende voorkeuren voor wat betreft hun iPad of laptop. Daarom hebben we gekozen voor het principe ‘Bring your own device’ (BYOD). Dit betekent dat elke leerling een eigen iPad of laptop (klas 3 en hoger) meebrengt.

Lees meer over de aanschaf van een iPad via Educatiestore

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (0321) 31 29 32
Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10
Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ons bezoekadres:
Ichthus College Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten

Postadres:
Postbus 67
8250 AB Dronten