Landstede Groep

Basisbegeleiding

Mentor/coach

Je mentor/coach is de belangrijkste persoon op het gebied van de begeleiding. Bij hem of haar kun je altijd aankloppen met vragen en problemen, ook als deze niet direct met school te maken hebben. De mentor/coach zoekt dan samen met jou een oplossing. De mentor/coach begeleidt je studie en houdt je resultaten in de gaten.
Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is je mentor/coach het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kan een huisbezoek brengen in het eerste leerjaar of op school een gesprek met je ouder(s)/verzorger(s) voeren.

Extra begeleiding onderbouw

In het eerste leerjaar heb je les van je mentor/coach. In deze les is aandacht voor:
• Studievaardigheden: zoals je agenda invullen, huiswerk plannen en maken, het leren van woordjes, een les leren en aantekeningen maken.
• Opkomen voor jezelf: zoals concentratieoefeningen, verschillen tussen mensen, ‘nee’ durven zeggen en pesten. In klas 2 is dit een module.
• Kiezen van je vervolgonderwijs en beroep. We gaan in op bijvoorbeeld weten wat je kunt en wilt, pakketkeuze, richtingkeuze en de eisen die vervolgstudies stellen.


Loopbaanoriëntatie en - begeleiding

Bij loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) krijg je steun in het keuzeproces voor een toekomstige vervolgopleiding en een plek op de arbeidsmarkt. Om de juiste loopbaankeuzes te kunnen maken, is het van belang dat je je eigen talenten, kwaliteiten, vaardigheden en valkuilen ziet en goed zicht hebt op beroepen en vervolgopleidingen. Op het Ichthus College staat het leerproces van jou centraal en stimuleren we dat je verantwoordelijkheid leert nemen in het sturen van je leerproces.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl