Landstede Groep

Onderwijs

De één vergaart kennis door zich in een boek te verdiepen. De ander moet het eerst in de praktijk ervaren, voordat de informatie blijft hangen. De leerstijl van kinderen hangt voor een heel groot deel af van het gekozen niveau. Daarom is ons onderwijs ondergebracht in leerroutes.

Er zijn drie leerroutes:

De manier van lesgeven, aanpak van de docent en het lesmateriaal verschilt per route. Hoe deze eruit ziet, leggen we uit bij de beschrijving van de verschillende routes.

Leerroutes:

  • Bereiden je beter voor op je vervolgstudie;
  • Laten je eerder nadenken over je toekomst;
  • Zorgen voor een leertraject op maat.

Aansluiting op de basisschool
Voortgezet onderwijs is de schakel tussen basisonderwijs en beroepsonderwijs. Het is belangrijk dat ons onderwijs daar goed op aansluit. Een speciaal PO- en VO-team is voortdurend in gesprek met de basisscholen om te zorgen dat elke leerling op de juiste plek komt. Het team maakt afspraken over een zo goed mogelijke overdracht en over een goede aansluiting op wat je op de basisschool leert. Oftewel een doorgaande leerlijn van jouw basisschool naar het Ichthus College in Dronten.

KLEIN Ichtus College Dronten Aula 030.jpg

Beter voorbereid op je vervolgstudie
Na het Ichthus College kun je naar het mbo, het hbo of de universiteit. Op die scholen wordt veel zelfredzaamheid gevraagd. Dat is soms best wennen. Relatief veel studenten vallen uit in het eerste jaar van hun vervolgstudie. Wij willen dat voorkomen. In onze leerroutes ga je langzaam maar zeker wennen aan de manier van leren op het mbo, het hbo en de universiteit. We leren je zelfstandig te werken, je verantwoordelijkheid te nemen, goed te plannen en overzicht te houden.

Vanaf klas 1 bezig met je toekomst
Niet weten wat je wilt worden, of je afvragen waarom je al die algemene vakken moet volgen. Dat motiveert natuurlijk niet echt. Daarom begin je bij ons al vroeg met nadenken over wat je ná het Ichthus College wilt doen.

Een leertraject op maat
Hoe eerder je weet wat wilt, hoe beter we je kunnen voorbereiden. We laten de opdrachten, je stage en je leerstof er waar mogelijk op aansluiten. Je krijgt daardoor een leertraject op maat.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.