Landstede Groep

Signaleringssysteem

De gemeente Dronten kent sinds september 2009 ESAR: Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd. Een hulpverlener of docent die zich zorgen maakt, kan op basis van een aantal vastgestelde criteria een registratie in ESAR doen. Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens over een leerling geregistreerd. Alleen de zorg van de hulpverlener wordt geuit. Als meerdere professionals een registratie doen over dezelfde leerling, dan ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke aanpak komen. ESAR is tot stand gekomen in opdracht van de overheid.

Een hulpverlener of docent die zich zorgen maakt, kan op basis van een aantal vastgestelde criteria een registratie in ESAR doen. Hierbij worden geen inhoudelijke gegevens over een leerling geregistreerd. Alleen de zorg van de hulpverlener wordt geuit.

Als meerdere professionals een registratie doen over dezelfde leerling, dan ontvangen de betrokken hulpverleners elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke aanpak komen. ESAR is tot stand gekomen in opdracht van de overheid.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar roept de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op voor een gesprek bij veelvuldig verzuim.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl