Landstede Groep

Vmbo-tl

Vmbo-tl bereidt je voor op een mbo-opleiding op niveau 4. Je doet kennis op waar je in de praktijk ook direct wat mee kúnt. Natuurlijk kun je na het behalen van je vmbo-tl-diploma, bij ons ook door naar de havo. Wanneer je zover bent kun je hier met je mentor over spreken.

Zo leer je bij vmbo tl, mavo

Theorie is natuurlijk prima, maar het wordt pas écht interessant als je die kennis ergens voor kunt gebruiken. Je leert waarschijnlijk graag iets als je precies weet wat je wit en waar je die kennis voor kunt gebruiken. 

Eerste leerjaar

We kijken in het eerste jaar naar jouw ontwikkeling, naar je resultaten, vaardigheden en motivatie. Wanneer je ook de verrijkingsstof goed hebt verwerkt, wat onder meer blijkt uit goede cijfers voor de toetsen, kun je mogelijk doorstromen naar een hoger niveau.

Aan het einde van het tweede leerjaar krijg je een advies over de route die je gaat volgen op weg naar het eindexamen.

Je kunt tijdens de opleiding rekenen op veel persoonlijke aandacht. In de lessen gebruiken we de iPad of laptop en de nieuwste digitale leermethodes. Daardoor kunnen je docent en jij zelf bepalen hoe moeilijk de opdrachten zijn, hoe diep je op een bepaald onderwerp wilt ingaan en kunnen we rekening houden met jouw interesses en talenten.

Van theorie naar praktijk

Je docent maakt waar mogelijk altijd een vertaalslag naar de praktijk. De opdrachten hebben duidelijke doelen en deadlines. Ook doe je regelmatig projecten waarin kennis uit verschillende vakken samenkomt. De theoretische lesstof komt daardoor tot leven. Het leren gebeurt voornamelijk in de klas, maar ook regelmatig in werkruimtes. Bij sommige projecten werken we samen met bedrijven of organisaties.

Focus op je vervolgopleiding

Belangrijk uitgangspunt is de focus op wat je ná je tijd bij ons op school gaat doen. We helpen je gestructureerd om een goede keuze te maken en werken daarbij nauw samen met het vervolgonderwijs en andere partijen. We besteden veel aandacht aan jouw zelfredzaamheid: dat wordt op het mbo, het hbo en later ook in je beroep van je verwacht.

In het derde leerjaar start je met het vakkenpakket waar je examen in gaat doen en starten de schoolexamens. Hier gaat natuurlijk een keuze-traject en gesprekken met je ouders en je mentor aan vooraf. Het is belangrijk goed te kijken naar waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen en welke vak-eisen een bij jou passende vervolgopleiding vraagt.