Landstede Groep

HAVO

In de eerste drie leerjaren is het vakkenpakket voor iedereen die havo doet gelijk: Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, rekenen, Levensbeschouwelijke Vorming (LeVo), lichamelijke oefening, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, kunstvakken, techniek en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In leerjaar 1 en 2 heb je ook nog de modules. In havo 3 ga je in een project steeds meer ontdekken over jezelf: wat je goed kunt, wat je echt leuk vindt en natuurlijk waar je meer over wilt weten. Uiteindelijk kies je aan het eind van het project een vakkenpakket voor het volgende leerjaar.

Dakpanklas

Wanneer het aantal aanmeldingen dit toelaat willen we ook een tl/havo en havo/vwo  dakpanklas starten. Vanuit de basisscholen krijgen leerlingen soms ook een gecombineerd advies mee. In zo’n dakpanklas geven we op het hoogste niveau les. We volgen goed of dit dan wel het juiste niveau is voor de leerling. Het geeft leerlingen de kans om in het tweede jaar ook direct door te stromen in de havo of vwo route, afhankelijk of je tl/havo of havo/vwo volgde.  Wanneer blijkt dat tl of havo het  passende niveau is voor jou, zal daarop ingespeeld worden. Je kunt dan ook verder leren op tl, of op havo niveau wanneer je in de h/v klas zit.  

Tweede fase

Klas 4 en 5 van de havo zijn de ‘tweede fase’. Daarin volg je een aantal vakken die voor iedereen verplicht zijn: Nederlands, Engels, rekenen, LeVo, lichamelijke oefening, ckv en maatschappijleer (alleen in klas 4). Daarnaast volg je vakken binnen je gekozen profiel. Een profiel is een soort vakkenpakket dat aansluit bij de richting die je straks op wilt. In havo 4 staat er in het kader van internationalisering een uitwisseling met het buitenland op het programma.

Je kiest uit deze profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Wil je na havo 5 door naar vwo 5? Dat kan alleen als je examen hebt gedaan in wiskunde en een van de moderne vreemde talen (Frans of Duits). Ook is het wenselijk dat je een extra vak hebt gevolgd. Voor je wordt toegelaten volgt eerst een intakegesprek. Ook hier is het advies uit de docentenvergadering belangrijk, waarbij vooral je werkhouding en motivatie tellen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.