Landstede Groep

Remediale hulp (RT)

Wanneer je structurele leerproblemen hebt, zoals dyslexie of dyscalculie, krijg je extra begeleiding via de remedial teacher en/of orthopedagoge.

In de brugklas nemen we een screeningsdictee af om eventuele taal- en spellingsproblemen te herkennen en begeleiding in te zetten. Als we denken dat je dyslexie of dyscalculie hebt, kan de orthopedagoge een diagnostisch onderzoek uitvoeren. Ouder(s)/verzorger(s) betalen hiervoor de helft van de kosten, de rest vergoeden wij.

Protocol dyslexie en dyscalculie

Om meer te weten hoe wij op school omgaan met dyslexie en dyscalculie is voor zowel dyslexie als dyscalculie een protocol opgezet. Meer uitgebreide informatie is hierin te vinden.