Landstede Groep

Vertrouwenspersoon

Jij en je ouder(s)/verzorger(s) kunnen met problemen waarover je in vertrouwen met iemand wilt spreken contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen.

Je kan hiervoor contact opnemen met:

de heer J. Haan: jhaan@ichthusdronten.nl
mevrouw M. de Jong: mjong@ichthusdronten.nl

Coördinator veilige school

Het garanderen van een veilige school is een kerntaak van scholen. Pesten is, mede door de opkomst van cyberpesten, een complex probleem. Het treffen van de juiste en effectieve anti-pestmaatregelen is belangrijk.
De coördinator veilige school is op de hoogte van bestaande anti-pestprogramma’s. In gevallen van (cyber)pesten kan hij of zij een vraagbaak voor docenten en mentoren zijn, maar ook actief meedenken en adviseren.

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl