Landstede Groep

Digitaal leren en werken

Je groeit op in een samenleving waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologie. Daarom vinden we het belangrijk dat je met digitale leermiddelen leert omgaan.

Op het Ichthus College Dronten hanteren wij het principe van Blended Learning. Dat wil zeggen dat je zowel met boeken als met een laptop of iPad werkt. Wij kiezen voor Blended Learning omdat uit onderzoek blijkt dat de combinatie tussen digitaal werken en werken met schoolboeken duidelijke voordelen heeft.

Voordelen van Blended Learning

  • Lezen, video's kijken, doen; de computer kunnen dankzij meerdere werkvormen aanbieden. Onze docenten helpen je te leren op de manier die bij jou past.
  • Het verbetert in de kernvakken (Nederlands, wiskunde en Engels), het vergroot de motivatie om te leren en het verbetert de kwaliteit van het werk.
  • Je raakt veel minder vaak papieren kwijt.
  • Je een onnodig grote achterstand wanneer je (bijvoorbeeld door ziekte) niet naar school kunt; je kunt thuis (een deel van de) lesstof volgen.
  • Wanneer je dyslexie of een leerprobleem hebt, kun je met speciale software ondersteuning krijgen bij je leerproces.

Boeken en digitaal lesmateriaal

We gebruiken gewone boeken als basis. Daarnaast maken we gebruik van digitaal (les)materiaal, zoals educatieve apps. Door zowel papieren als digitale boeken te gebruiken, kunnen onze docenten de lesstof duidelijker en leuker maken. En dat motiveert weer om met de stof bezig te zijn.

De digitale leeromgeving

Het Ichthus College Dronten heeft een uitstekende digitale omgeving. Alle vaklokalen hebben een digibord, op school is een draadloos netwerk dat gratis toegankelijk is. Ook hebben we een servicedesk waar jij en docenten met problemen terecht kunnen. We gebruiken specifieke softwarepakketten, zoals Office 365, Magister (leerlingvolgsysteem, ook voor ouders) en o.a. Quayn (voor digitale toetsen). Hierdoor beschik je over digitale agenda's en cijferoverzichten.

ELO

In de elektronische leeromgeving (ELO) staan ​​elektronische boeken voor je klaar. Elk vak heeft een eigen vaklokaal waar je studiewijzers, opdrachten, extra stof, oefentoetsen en informatie vindt. Zo is informatie ook buiten schooltijd bereikbaar en blijven jij en je ouder(s)/verzorger(s) altijd goed geïnformeerd.

Aanschaf via school

Je kunt via school een laptop aanschaffen. In de webshop van Studywise kun je een aantal speciaal geselecteerde laptops vinden die worden aanbevolen door het Ichthus College Dronten. Deze laptops voldoen voor het goed kunnen volgen van digitaal onderwijs. Via deze link is meer informatie te vinden over het aanschaffen via Studywise

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl