Landstede Groep

Digitaal leren en werken

Onze maatschappij kan niet meer zonder ICT. Als school staan we midden in de samenleving en daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen met digitale leermiddelen leren omgaan. Onze leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologie.

Op het Ichthus College Dronten hanteren wij daarom het principe van Blended Learning. Dat wil zeggen dat leerlingen zowel met boeken als met een iPad werken. Wij kiezen voor Blended Learning omdat uit onderzoek blijkt dat de combinatie tussen digitaal werken en het werken met schoolboeken een duidelijke meerwaarde biedt in het onderwijs.

Voordelen van Blended Learning

  • Leren op maat. Lezen, video’s kijken, doen... dankzij de computer kunnen wij meerdere werkvormen aanbieden. Onze docenten helpen hun leerlingen te leren op de manier die bij hen past.
  • Het leren in de kernvakken (Nederlands, Wiskunde en Engels) verbetert, de motivatie bij de leerling om te leren vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert, zo blijkt uit onderzoek.
  • Leerlingen raken veel minder vaak papieren kwijt.
  • Onnodige grote achterstand wordt voorkomen als leerlingen (bijvoorbeeld door ziekte) niet naar school kunnen: zij kunnen thuis (een deel van de) lesstof volgen.
  • Leerlingen met dyslexie of een leerprobleem kunnen met speciale software ondersteuning krijgen bij hun leerproces.

Boeken en digitaal lesmateriaal
Schoolboekenuitgeverijen digitaliseren steeds meer leerboeken. Zij leveren zowel de digitale als de papieren boeken. We gebruiken de gewone boeken als basis. Daarnaast maken we gebruik van digitaal (les)materiaal, zoals educatieve apps. Door zowel papieren als digitale boeken te gebruiken kunnen onze docenten de lesstof duidelijker en leuker maken. En dat motiveert de leerlingen weer om met de stof bezig te zijn.

De digitale leeromgeving
Het Ichthus College Dronten heeft een uitstekende digitale omgeving. Alle vaklokalen hebben een digibord, in school is een draadloos netwerk dat gratis toegankelijk is voor leerlingen. Ook is er een servicedesk waar leerlingen en docenten met problemen terechtkunnen. We gebruiken specifieke softwarepakketten, zoals Office 365, Magister (leerlingvolgsysteem, ook voor ouders) en Quayn (voor digitaal toetsen). Leerlingen beschikken hierdoor over digitale agenda’s en cijferoverzichten.

ELO
De ELO is de Elektronische Leer Omgeving waarin de elektronische boeken klaarstaan voor de leerlingen. Elk vak heeft een eigen vaklokaal waar studiewijzers, opdrachten, extra stof, oefentoetsen en informatie te vinden zijn. Zo is informatie ook buiten schooltijd bereikbaar en blijven leerlingen en hun ouders/verzorgers altijd goed geïnformeerd.

Aanschaf via school
Vanaf schooljaar 2018-2019 gaat de iPad voor leerlingen uit klas 1 deel uitmaken van het standaard boekenpakket en hoeft u deze niet verplicht zelf aan te schaffen. Komt uw zoon of dochter volgend jaar in klas 1, dan ontvangt u voor de zomervakantie meer informatie hierover. 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.