Landstede Groep

Kwaliteit en schoolprestaties

Wij vinden goede resultaten belangrijk. We volgen jouw ontwikkeling, meten de kwaliteit van het onderwijs en vragen je ouder(s)/verzorger(s) en jouzelf regelmatig of het werk goed is gedaan. Via enquêtes lever je ook een directe bijdrage aan de evaluatie van docenten bij functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Het rendement van ons onderwijs wordt gemeten aan de hand van twee criteria:

  1. Doorstroom: hoeveel leerlingen behalen zonder vertraging hun diploma.
  2. Examen: hoeveel leerlingen slagen.

Doorstroom en examenresultaten

We willen dat je een diploma haalt zonder dat je daarbij vertraging oploopt. Daarom kijken we naar de doorstroom en volgen we het aantal zittenblijvers.

Bekijk de doorstroomcijfers en examenresultaten.

Bijna alle leerlingen van het Ichthus College Dronten hebben een onvertraagde schoolloopbaan. Ook onze examenresultaten liggen al vele jaren op een erg hoog niveau. Jaarlijks slagen bijna alle leerlingen zonder dat er sprake is van een grote voorselectie in eerdere jaren (het overgangs-/slagingspercentage ligt altijd boven de 90%, zittenblijven in klas 1 en 2 komt alleen bij uitzondering voor).

Inspectieresultaten

De Inspectie van het Onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs op het Ichthus College Dronten. Kijk voor deze gegevens op de website van de Inspectie van het Onderwijs.  

Stel je vraag

Contact

Ichthus College Jupiterweg Dronten
Jupiterweg 25
8251 AW Dronten
Telefoonnummer: 088 - 850 7330
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Ichthus College Perron Dronten
De Arend 4
8251 GR Dronten
Telefoonnummer: 0321 - 20 90 10
E-mailadres: info@ichthusdronten.nl