Landstede Groep

Kwaliteit en schoolprestaties

Wij vinden goede resultaten belangrijk. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, meten de kwaliteit van het onderwijs en vragen ouders en leerlingen regelmatig of het werk goed is gedaan. Leerlingen leveren via enquêtes ook een directe bijdrage aan de evaluatie van docenten bij functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Leerlingen zijn op school om een diploma te behalen. Lerend en werkend, ontdekken ze wat ze kunnen. Docenten stellen daarbij doelen en begeleiden de leerlingen. De school wil bereiken dat alle leerlingen een diploma halen en in hun schoolloopbaan geen vertraging oplopen.

Twee criteria
Het rendement van ons onderwijs wordt gemeten aan de hand van twee criteria:

1. Doorstroom: hoeveel leerlingen bereiken zonder vertraging het diploma.
2. Examen: hoeveel leerlingen slagen.

Doorstroom en examenresultaten 
Het Ichthus College Dronten wil alle leerlingen een onvertraagde schoolloopbaan bieden die wordt afgesloten met een diploma. Daarom kijken we naar de doorstroom van leerlingen en volgen we het aantal zittenblijvers.

Bekijk de doorstroomcijfers en examenresultaten.


Bijna alle leerlingen van het Ichthus College Dronten hebben een onvertraagde schoolloopbaan. Ook onze examenresultaten liggen al vele jaren op een erg hoog niveau. Jaarlijks slagen bijna alle leerlingen zonder dat er sprake is van een grote voorselectie in eerdere jaren (het overgangs-/slagingspercentage ligt altijd boven de 90%, zittenblijven in klas 1 en 2 komt alleen bij uitzondering voor).

Inspectieresultaten
De Inspectie van het Onderwijs controleert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs op het Ichthus College Dronten. Kijk voor deze gegevens op de website van de inspectie.  

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.