Landstede Groep

Onderwijsvisie

Je leert je leven lang: op school en daarbuiten. Maar om te kunnen leren moet aan een paar belangrijke voorwaarden worden voldaan. Daarnaast willen we dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Dat ze leren op een manier die bij hen past. Daarom starten we met leerroutes: doorgaande leerlijnen naar het mbo, hbo en wo. De stap naar het wo verkleinen we door vwo’ers vertrouwd te maken met wetenschappelijk denken en werken.

Samen groeien
Je leert je leven lang. Dat leren doe je niet alleen op school. Wij zijn ons dat bewust. We stellen onszelf daarom steeds de vraag: ‘Wat zoeken leerlingen en leerkrachten op school?’ We vinden daarbij drie dingen in het leren van belang:

• Ik wil het zelf doen (zelf onderzoeken), een ander kan niet voor mij leren (= autonomie).
• Leren is ook een sociaal proces, je doet het niet alleen. 
• Leerlingen en leraren gaan naar school om te laten zien wat ze kunnen leren (= competentie).

Leren is vertrouwen
Als iedereen laat zien wat hij kan leren, heeft de ouder een geweldige zoon of dochter, de leraar een prachtige klas en de schoolleider een fantastisch team. Als school vertrouwen we er op dat iedereen zijn beste beentje voorzet. Vertrouwen in elkaar is daarin het sleutelwoord: vertrouwen van de ouder in het kind, van de leraar in de leerling en van de schoolleiding in de leraar. De sfeer van vertrouwen en motivatie wil het Ichthus College stimuleren in een wijze die zoveel mogelijk inspeelt op de ontwikkeling van elke individuele leerling op ieder niveau.

Docent: ‘Op deze manier lesgeven is heel dankbaar werk. De kinderen krijgen volop de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken. Je ziet ze opbloeien tot ware persoonlijkheden. Dat komt doordat ze leren leren, doordat ze geïnteresseerd raken, door het functioneren in de groep en de positie die ze daarbij innemen. Ik vind het geweldig om dat proces op gang te brengen en aan die ontwikkeling een steentje te kunnen bijdragen.’

Leerroutes
Wij willen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat ze leren op een manier die bij hen past. Daarom kiezen leerlingen op het Ichthus College voor een niveau, die zijn ondergebracht in leerroutes. Elke leerroute heeft zijn eigen gezicht waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Met deze leerroutes creëren we een doorgaande leerlijn naar het mbo, hbo en wo. Hiervoor werken we samen met diverse andere scholen.

Het Ichthus College Dronten biedt de volgende niveaus aan: 
Vmbo bbl en kbl (Vakroute)
Vmbo-tl en havo (Collegeroute)
Vwo: atheneum en gymnasium (Academische route) 

Lees meer over de leerroutes

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
(0321) 31 29 32

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.