Landstede Groep

Onderwijsvisie

Je leert je leven lang: op school en daarbuiten. Maar om te kunnen leren, moet je aan een paar belangrijke voorwaarden voldoen. Daarnaast willen we dat jij het beste uit jezelf haalt. Dat je leert op een manier die bij jouw past. Daarom starten we met leerroutes: doorgaande leerlijnen naar het mbo, hbo en wo. De stap naar het wo verkleinen we door vwo’ers vertrouwd te maken met wetenschappelijk denken en werken.

Samen groeien

Je leert je leven lang. Dat leren doe je niet alleen op school. Wij zijn ons daarvan bewust. We stellen onszelf daarom steeds de vraag: ‘Wat zoeken leerlingen en docenten op school?’ We vinden daarbij drie dingen in het leren van belang:

  • Je moet het zelf doen (zelf onderzoeken), een ander kan niet voor jou leren (= autonomie).
  • Leren is een sociaal proces, je doet het niet alleen.
  • Jij en je leraren gaan naar school om te laten zien wat ze kunnen leren (= competentie).

Leren is vertrouwen

Als school vertrouwen we erop dat iedereen zijn beste beentje voorzet. Vertrouwen in elkaar is daarin het sleutelwoord: vertrouwen van de ouder in het kind, van de leraar in de leerling en van de schoolleiding in de leraar. De sfeer van vertrouwen en motivatie stimuleren wij op zo’n manier dat het zoveel mogelijk inspeelt op de ontwikkeling van iedere individuele leerling op elk niveau.

Docent: ‘Op deze manier lesgeven is heel dankbaar werk. De kinderen krijgen volop de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken. Je ziet ze opbloeien tot ware persoonlijkheden. Dat komt doordat ze leren leren, doordat ze geïnteresseerd raken, door het functioneren in de groep en de positie die ze daarbij innemen. Ik vind het geweldig om dat proces op gang te brengen en aan die ontwikkeling een steentje te kunnen bijdragen.’

Leerroutes

Wij willen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat ze leren op een manier die bij hen past. Daarom kiezen leerlingen op het Ichthus College voor een niveau dat is ondergebracht in een leerroute. Elke leerroute heeft zijn eigen gezicht, waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Met deze leerroutes creëren we een doorgaande leerlijn naar het mbo, hbo of wo. Hiervoor werken we samen met diverse andere scholen.

Het Ichthus College Dronten biedt de volgende niveaus aan: 
vmbo-bbl en -kbl (Vakroute)
vmbo-tl en havo (Collegeroute)
vwo: atheneum en gymnasium (Academische route) 

Lees meer over de leerroutes

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer:
088-8507330

Telefoonnummer Het Perron Dronten:
(0321) 20 90 10

Ons e-mailadres: info@ichthusdronten.nl

Wilt u uw zoon/dochter ziek of beter melden? Klik dan hier.